F&F AUTOMAT SCHODOWY ASO-203 NATABLICOWY z PRzECIWBLOKADĄ

52,50

SKU: 3e6446e03ec4 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Auto­mat scho­dowy ASO-203Indeks do zamó­wień: ASO–203-24VZasi­la­nie 24 V. Mak­sy­malne obcią­że­nie 16 A. Przy­łą­cze: zaci­ski śru­bowe. Z funk­cją prze­ciw­blo­kady. Auto­mat scho­dowy służy do utrzy­ma­nia włą­czo­nego oświe­tle­nia kory­ta­rzy, kla­tek scho­do­wych lub innych obiek­tów przez okre­ślony czas, po upły­wie któ­rego oświe­tle­nie zosta­nie wyłą­czone auto­ma­tycz­nie.Dzia­ła­nieZałą­czony wyłącz­ni­kiem chwi­lo­wym (dzwon­ko­wym) auto­mat scho­dowy pod­trzy­muje oświe­tle­nie przez czas usta­wiony pokrę­tłem. Po upły­wie nasta­wio­nego czasu auto­mat wyłą­czy oświe­tle­nie samo­czyn­nie. Po wyłą­cze­niu oświe­tle­nia możemy je załą­czyć ponow­nie. Funk­cja prze­ciw­blo­kadyFunk­cja prze­ciw­blo­kady nie pozwala na cią­głe świe­ce­nie oświe­tle­nia po zablo­ko­wa­niu wyłącz­nika scho­do­wego, tzn. po zablo­ko­wa­niu wyłącz­nika (np. zapałką) auto­mat odmie­rzy zadany czas i wyłą­czy oświe­tle­nie. Ponowne załą­cze­nie oświe­tle­nia może nastą­pić po usu­nię­ciu blo­kady. UWAGA!Moż­li­wość spe­cjal­nego wyko­na­nia auto­matów scho­do­wych na inne napię­cia niż podane w tabeli danych tech­nicz­nych, np. 12 V, 48 V, 110 V AC/DC lub inne.Dane techniczne:Napięcie zasilania24 V AC/DCMaksymalny prąd obciążenia AC-116 AElement wykonawczyprzekaźnikKonfiguracja styków1 × NOSeparacja stykuNIEOpóźnienie zadziałaniamniej niż 1 sOpóźnienie wyłączenia – regulowane0,5 ÷ 10 minPrzeciwblokadaTAKSygnalizacja wyłączeniaNIEWspółpraca z przyciskami podświetlanymiNIEPrzyłączezaciski śrubowe 4,0 mm²Moment dokręcający0,5 NmPobór mocy0,56 WTemperatura pracy-25 ÷ 50 °CWymiary51×67×26 mm (± 1 mm)MontażnatynkowyStopień ochronyIP20…

wtyczka do telewizora, wacom intuos m bt, v ac, moduł awaryjny es aw 4, fotel gamingowy nitro, 3mk neoglass, miedziana 12, bateria alkaliczna 9v, microsoft ergonomic mouse, skrzynka pcv, eaton b10, oprawa ceramiczna, słuchawki bezprzewodowe airpods, 750 to

yyyyy

(0)